Solárne doštičky: Ceny boli tento týždeň vo všeobecnosti stabilné.